Technicko-kvalitativní prvky RKS Porkert

Technicko – kvalitativní prvky RKS PORKERT®

 

Ruční krájecí strojky (dále jen RKS) značky PORKERT® vyráběné a distribuované společností Hanhart Morkovice s.r.o. jsou vyráběny z jakostní šedé litiny a jsou cínovány potravinářským cínem. Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě bylo vydáno schválení výrobků (RKS) pro krátkodobý styk s potravinami v souladu s Vyhláškou č. 38/2011 sbírky ve znění pozdějších předpisů, čímž je garantována zdravotní nezávadnost RKS. Jedinou výjimkou je nedoporučení použití nevymletého masa mezi řeznou deskou a nožem po ukončení mletí. Na tuto skutečnost je zákazník upozorněn na klopě krabice, v níž je RKS zabalen. Na základě vývoje trhu a požadavků zákazníků jsou veškeré díly mimo řezné desky a nože kompletně pocínovány, resp. povrchově ošetřeny, tj. vč. částí, které se obrábějí. Vzhledem k výše zmíněnému faktu během používání RKS dochází k opotřebování povrchu těchto dílů,(viz. fotodokumentace níže) tím, že vznikají rýhy, ranky a vrypy apod. (opotřebení). Toto opotřebení nemá vliv na funkci RKS a není důvodem k reklamaci.

 

Opotřebení může vznikat na těchto částech :

Kužel šneku

 

Čep šneku

 

Závit maticeZávit tělesa

 

Díra kliky

 

 

Důležité upozornění: 

Bezvadná klika je na kužel šneku nasazena do 50 – 70% hloubky jejího otvoru